dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • DPSHTRR ka filluar lëshimin e Çertifikatave ATP

  DPSHTRR ka filluar lëshimin e certifikatave ATP për të gjitha mjetet izotermike, ngrirëse, frigoriferike ose kaloriferike të cilat shërbejnë për transportin kombëtar dhe ndërkombëtar të ushqimeve delikate në regjim të temperaturave të kontrolluara të cilët duhet të pajisen me çertifikatën ATP. Kjo certifikatë lëshohet për të gjitha mjetet rrugore të regjistruara dhe të paisura me targa e leje qarkullimi në Shqipëri që kryejnë transport ndërkombëtar dhe kombëtar si për të tretë dhe me qera ashtu dhe për llogari të vet.

  Read more... Link  
 • Për pajisjen me Çertifikatë të Kopetencës Profesionale

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (sektori kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikat. Trajnimi fillon ditën e hënë më datë 03.10.2016 ora 10:00. Trajnimi do të bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.

  Read more... Link  
 • ÇERTIFIKIMI ATP I MJETEVE IZOTERMIKE

  Baza ligjore mbi Çertifikimin ATP të mjeteve izotermike: Ligji nr, 9289, datë 07.10.2004: "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen “Për transportin ndërkombëtar të ushqimeve delikate dhe pajisjet speciale, që përdoren në këto transporte".

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA