dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Njoftim

  Njoftojmë subjektet fizike/ juridike të cilët kanë ankimuar masat e marra nga Drejtoria e Investigimit Administrativ <>se në datë 18.07.2018, janë të lutura të paraqiten të gjitha subjektet e interesuara që janë penalizuar në zbatim të ligjit 9573 datë 03.07.2006, “Për Autoriparimin , Shitblerjen , Depozitimin e Mjeteve Rrugore me Motor, të Rimorkiove dhe Pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe te veprimtaritë që lidhen me to”, nga organet kontrolluese të DPSHTRR-së .

  Read more... Link  
 • Lista e Lejeve të Drejtimit për t'u tërhequr nga qytetarët.

  DPSHTRR, Drejtoria e Targave dhe e Shtypshkrimeve publikon Listën e Lejeve të Drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët. Renditjen do ta gjeni sipas rrethit përkatës dhe datës së Aplkimit. Falenderojmë qytetarët për bashkëpunimin dhe i ftojmë që ti drejtohen me e-mail institucionit për çdo ankesë, parregullsi apo sqarim në adresën; dpshtrr@dpshtrr.gov.al.

  Read more... Link  
 • Fillon trajnimi për pajisjen me Certifikatë Trajnimi ADR

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikatë. Trajnimi fillon me datë 11,12,13/07/2018 ora 10.00. Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku Tiranë).

  Read more... Link  
 • Fillon trajnimi për pajisjen me Dëshminë e Aftësisë Profesionale për Autoriparimet

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Tregtimin e Pjesëvë

  Trajnimi fillon me datë:

  11-18/07.2018 ora 10.00. Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish NSHRAK Tiranë).

  Read more... Link  
 • DPSHTRR njofton fillimin e trajnimit të pajisjes me Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me “Dëshmi Aftësie Profesionale” për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor dhe/ ose Rimorkio

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA