dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • DPSHTRR ka filluar lëshimin e Çertifikatave ATP

  DPSHTRR ka filluar lëshimin e certifikatave ATP për të gjitha mjetet izotermike, ngrirëse, frigoriferike ose kaloriferike të cilat shërbejnë për transportin kombëtar dhe ndërkombëtar të ushqimeve delikate në regjim të temperaturave të kontrolluara të cilët duhet të pajisen me çertifikatën ATP. Kjo certifikatë lëshohet për të gjitha mjetet rrugore të regjistruara dhe të paisura me targa e leje qarkullimi në Shqipëri që kryejnë transport ndërkombëtar dhe kombëtar si për të tretë dhe me qera ashtu dhe për llogari të vet.

  Read more... Link  
 • Për pajisjen me Çertifikatë të Kopetencës Profesionale

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të rinovojnë çertifikatën e Kompetencës Profesionale. Trajnimi fillon me datë 01.12.2016 ora 10.00. Trajnimi do të bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë 

   
 • Njoftim mbi mjetet e llojit autoveturë që nuk kanë vëllimin e motorrit në dokumentin shoqërues me treguesit teknik të shtetit të origjinës

  Në zbatim të ligjit nr. 9975, datë  28.07.2008 “Për taksat kombëtare” i ndryshuar,  vlera e vëllimit të motorit është faktor jo vetëm për llogaritjen e taksës vjetore të mjeteve të përdorura por edhe për llogaritjen e taksës së mjeteve të luksit për llojin autoveturë, kur kjo vlerë është e barabartë ose më e madhe se 3000 cm3.

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA