dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Targa të reja me standarte Europiane

Targat e reja janë konceptuar sipas standartit europian, ku në vend të yjeve është shqiponja në krahun e majtë dhe në të djathtin është viti i parë i regjistrimit.

Këto targa janë konceptuar që të mos kenë shenja dalluese të qyteteve.

Targat e reja do ti shpërndahen personave që kryejnë shërbime pranë drejtorive  rajonale  për rastet:

  • dëmtimin  e targës së vjetër;
  • si targimi për herë të parë;
  • ndryshimi i targës për shkak të dëmtimit;
  • ndryshimi i pronësisë etj.

Kanë ndryshuar targat e rimorikiove dhe mjeteve teknologjike, rimorkiot bujqësore dhe teknologjike, targat e policisë dhe taksisë.

targat-e-reja