dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Zhvillohet Provimi për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineri të rënda

Me datë 09.11.2017 në orën 10.00 nga komisioni i testimit zhvillohet provimi për pajisjen me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineri të rënda.

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) së bashku me Komisionin e Testimit organizon provimin e aplikantëve që bëhen në qendren e kontrollit teknik Tiranë