dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi i Çertifikatës së Kompetencës Profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të rinovojnë Çertifikatën e Kompetencës Profesionale.

Trajnimi fillon me datë 11.12.2017 ora 10.00 Trajnimi do bëhet në qendrën e kontrollit teknik  (ish-NSHRAK Tiranë).