dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi i certifikatës së kompetencës profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale ( Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikatë. Trajnimi fillon me datë 24.04.2017 ora 10.00. Trajnimi do bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.