dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi për Certifikatën e Trajnimit ADR

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale, do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certfikatë. Trajnimi fillon me datë 09, 10, 11 /05.2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish NSHRAK-u, Tiranë)