dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi për rinovimin e Çertifikatës së Kompetencës Profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të rinovojnë Çertifikatën e Kompetencës Profesionale. Trajnimi fillon me datë 05.03.2018 deri më 15.03.2018 ora 10:00. Trajnimi do bëhet në qendrën e kontrollit teknik (ish nisheraku Tiranë).