dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi i Çertifikatës së kompenencës profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me  këtë çertifikatë. Trajnimi fillon me datë 21.06.2017 ora10.00. Trajnimi do bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.