dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon provimi i çertifikatës së kompetencës profesionale

Me datë 30.05.2017 në oren 10.00 nga komisioni i testimit të ÇKP (Çertifikatës së kompetencës profesionale) zhvillohet provimi me shkrim i aplikantëve që kanë mbaruar trajnimin. Për fituesit e provimit me shkrim, provimi me gojë do zhvillohet me datë 31.05.2017.