dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi i Çertifikatës së Kompetencës Profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikatë. Trajnimi fillon me datë 26.03.2018 dhe do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish nisheraku Tiranë).