dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Denonconi !

Denonconi  në numrin 068 80 15 833  dhe në

e-mailin zyrtar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ose në

e-mailin  të Drejtorit të Përgjithshëm This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve në veprimtari politike apo në mbështetje  të një partie politike  ose një kandidati në zgjedhje.