dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Njoftim mbi vendet vakante në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, shpall për konkurim disa vende të lira në pozicionin e punës “Drejtor” në Drejtoritë Rajonale dhe në Drejtorin e Përgjithëshme. Të gjithë të interesuarit, afati i fundit i aplikimit është data 15 Nëntor dhe për t’u njohur me të gjitha detajet rreth kushteve e kritereve të kandidimit mund të informoheni këtu.