dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi për pajisjen me Certifikatë Trajnimi ADR

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikatë. Trajnimi fillon me datë 11,12,13/07/2018 ora 10.00. Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku Tiranë).

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

 

 

Publikuar më. 06/07/2018