dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

DPSHTRR njofton fillimin e trajnimit të pajisjes me Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me “Dëshmi Aftësie Profesionale” për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor dhe/ ose Rimorkio

Trajnimi fillon me datë 02-10/07/2018 ora 10.00.

Trajnimi do të zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku Tiranë).

  

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

Publikuar më, 27/07/2018