dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

FILLON TRAJNIMI I ÇERTIFIKATËS SË TRAJNIMIT ADR

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me çertifikatë trajnimi ADR për drejtuesit e mjetit. Trajnimi fillon me datë 10-12/09.2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish Nishrak) Tiranë.