dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

ZHVILLOHET TRAJNIMI I SHITBLERJES SË MJETEVE RRUGORE ME AUTORIZIM NGA PRODHUESI

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore. Trajnimi fillon më date 09-17/10/2018 ora 10:00. Ky trajnim zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku) Tiranë.