dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Dibër

Pas krijimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor mbështetur në V.K.M. nr. 343 datë 21.07.1999 u krijua edhe Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër, ku me shkresën nr. 350 datë 15.09.1999 z. Eqerem Balliu emërohet Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër.

Më 1 Nëntor 1999 krijohet struktura e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër me 12 punonjës gjithsej, ku më pas si rezultat i rritjes së aktivitetit u rrit edhe numri i punonjësve dhe aktualisht janë gjithsej 28 punonjës.

Aktiviteti i Drejtorisë Rajonale Dibër u përqëndrua në bazë Prefekture për tre rrethet (Dibër, Bulqizë, Mat ), ku u tërhoq e gjithë baza materiale nga Komisariatet e Policisë.

Fillimisht veprimet kryheshin në librat e marra nga Komisariatet e Policisë, ku gradualisht filloi të sistemohej çdo gjë ku dhe u bë kompjuterizimi i të gjithë arshivës dokumentare ( dosje mjetesh dhe drejtues mjetesh ) të ardhura nga Komisariatet, ku ky proçes ( kompjuterizimi ) përfundoi në Mars të vitit 2000.

 Shërbimet që kryheshin në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor Dibër ishin:

 • Rregjistrim mjetesh
 • Dhënie Leje Drejtimi
 • Kontrolli Teknik i mjeteve
 • Kryerjen e agjentit Tatimor për taksat vjetore të mjeteve të përdorura
 • Kontroll në rrugë i mjeteve

Drejtoret

 • Në periudhën 1999 – 2004 Drejtor Rajonal ka qnë Eqerem BALLIU
 • Në periudhën 2004 – 2005 Drejtor Rajonal ka qenë Xhelil KOLAVERI
 • Në periudhën 2005 – 2006 Drejtor Rajonal ka qenë Bexhet AGA
 • Në periudhën 2006 – 2007 Drejtor Rajonal ka qenë Behar DEMA
 • Në periudhën 2007 – 2008 Drejtor Rajonal ka qenë Musa GJURRA
 • Në periudhën 2008 – 2009 Drejtor Rajonal ka qenë Mufit TAFAJ
 • Në periudhën 2009 – 2010 Drejtor Rajonal ka qenë Fatmir VRANIÇI
 • Në periudhën 2010– 2013 Drejtor Rajonal ka qenë Mensur KICA
 • Në periudhën 2013– 2016 Drejtor Rajonal ka qenë SHkëlqim MURRAJ
 • Nga viti 2016 dhe në vazhdim Drejtor Rajonal është Afrim Mikli                                                                                                                                                                                        

  Struktuara aktuale e Drejtorise Rajonale Peshkopi

 • Drejtohet nga një Drejtor Rajonal dhe është e organizuar në 5 degë apo sektore sipas profilit të punës dhe shërbimeve që ofrohen:

Sektori i Personelit dhe Shërbimeve

Dega e Financës

Sektori i Regjistrimit të Mjeteve

Sektori i Lejeve të Drejtimit

Sektori i Kontrollit Rugor

Gjithashtu pranë Drejtorisë Rajonale Peshkopi funksionojnë dy Zyra Sherbimesh në bashkinë  Burrel dhe Bulqizë