dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Sarandë

 

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Sarandë, është krijuar në datën 01 Nentor të vitit 2009. Drejtoria Rajonale Sarandë ka patur vetëm 2 (dy) Drejtorë, Dr. Albert JORGJI i cili ka qënë për periudhën 2009 deri ne vitin 2013 dhe Dr. Klemend BALILI i cili ka filluar në Tetor të vitit 2013 deri me sot.

 

Drejtoria Rajonale Sarandë ofron shërbime për 4 (katër) Bashki, konkretishte për Bashkinë Sarandë, Bashkinë Delvinë, Bashkinë Konispol si dhe Bashkine Finiq.

 

Shërbimet e ofruara nga ana e Drejtorisë janë: 

Dega e Regjistrimit të Mjeteve kryen këto shërbime:

 • Regjistrim Mjetesh për herë të parë,
 • Ndryshim Pronësie, Leje qarkullimi Ndërkombëtare
 • Ndryshime konstruktive për mjetet Akt vlerësimi për komoditetin
 • C’regjistrime të përkohshme dhe të përhershme etj.

Dega e Drejtuesve t Mjeteve kryen këto shërbime

 • Rinovim  lejedrejtimi, testimin e kandidatëve për rritje kategorie
 • Testimin e kandidatëve për Certifikatën e Aftësisë Profesionale (ÇAP)
 • Trasferim të dosjeve për të gjithë qytetarët që ndryshojnë vendbanim  nga rrethet që mbulon Drejtoria jonë në rrethe të tjera

Sektori i Kontrollit në Rrugë ofron këto shërbime:

 • Kontrollin e të gjitha mjeteve për taksat
 • Tahografin
 • Certifikatë  transportit
 • Liçencë për transportin publik
 • Kontrollin teknik etj.Drejtoria-Rajonale-Sarande-2 Drejtoria-Rajonale-Sarande-1
Drejtoria-Rajonale-Sarande-3 Drejtoria-Rajonale-Sarande-4

              

      

Adresë: Vrion-Sarandë, në rrugën nacionale Sarandë-Gjirokastër,

Nr tel/faks 089530293

Email : gov\drsarande.dpshtrr