dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Tiranë

 

Dega e Regjistrimit të Mjeteve

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Targim për herë të parë 
 • Targim Taksi 
 • Ndërrim pronësie dhe transferim i dosjes së mjetit
 • Dëmtim Targe
 • Çregjistrimi i mjeteve të Ambasadave

 

Dega e Lejeve të Drejtimit

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Zyra e Pranimit të Autoshkollave
 • Regjistrimi i Kursantëve për pajisjen me autorizim për fillimin e kursit Teori-Praktikë
 • Regjistrimi  kandidateve për shtesë klasi
 • Regjistrimi i personave apo subjekteve për t’u pajisur me kartën e tahografit dixhital.
 • Regjistrimi i personave për t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Praktike”.
 • Regjistrimi i personave per t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Teorie”.
 • Regjistrim i personave per t’u pajisur me Çertifikatë Trajnimi për Mallrat e Rrezikshme(ADR)
 • Regjistrimi i personave për herë të parë me DAP (Manovratorë për makineri të rënda ndërtimi.)

Zyra e Shërbimit të Qytetarëve

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Rinovimi i Lejes së Drejtimit (Patentës)
 • Aplikim për t’u pajisur me ÇAP (çertifikatë e aftësimit profesional )
 • Leje Drejtimi Provizore (Kur patenta ka qënë dixhitale)
 • Transferim Dosje Lejesh Drejtimi nga rrethet
 • Rinovim Dëshmi Instruktori (Teorie ose Praktike)
 • Pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare
 • Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare


Drejtorët Rajonal ndër vite 

 

Andon Kongo

Ismail Shara

Syri Rama

Ruzhdi Fotusha

Petraq Stratobërda

Lili Nushi

Fatmir Nezaj

Fatos Çela

Elez Gjoza

Dritan Ylli

Auert Koka

Fiqeret Kovaçi

Gentian Daja

Shkëlqim Dedja

Galip Taho

 

 

Kontaktet e Institucionit të DRSHTRR Tiranë

Adresa: Autostrada Km 7, Kashar, Tiranë;

Tel.: ++355 (042406507);

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web Site: www.dpshtrr.gov.al 

 

altDrejtoria-Rajonale-Tirane-2-11

Drejtoria-Rajonale-Tirane-11