dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Kukës

Drejtoria-Rajonale-Kukes-1 Drejtoria-Rajonale-Kukes-2
Drejtoria-Rajonale-Kukes-3 Drejtoria-Rajonale-Kukes-4