dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Kontaktoni Drejtoritë Rajonale

Adresat e e-mail te Drejtorive Rajonale:
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it