dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

KËSHILLI DREJTUES

Keshilli-Drejtues-1

Z. Hantin Bonati Kryetar
Z. Artan Shkreli Anëtar
Z. Enea Karakaçi

Anëtar

Z. Arben Isaraj

Anëtar

Z. Roland Mici

Anëtar