dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

SI TË NJIHEMI ME GJENDJEN E PIKËVE

 

Për tu njohur me sasi e pikëve  keni  Regjistrin Kombëtar  Lejedrejtimit ndiqni

hapat si  posh vijon:

 

-       duhet  aplikoni  portalin qeveritar e-albania www.e-albania.al 

 

-     e-shërbime  kliko;     

 

kërko “Pikët e drejtuesit  mjetit”- kliko  

 

ealbania               

- regjistrohu sipas  dhënave  kërkon portali (shiko figurat e mëposhtme për informacion ndihmës   detajuar);  

 

ealbania2ealbania3

-     shfaqet ikona “Përdor” – kliko; 

 

ealbania4

 

 

-     do  afishohet gjendja e pikëve  lejedrejtimit tuaj sipas modelit  mëposhtëm.

 ealbania5